tisdag 11 februari 2014

Dagens citat - Brita Nordström - Familjekampanjen fortsätter

Jag funderar så mycket på varför vi har det som vi har det när det gäller familjepolitiken. Jag försöker läsa allt jag kommer över som kan ge mig förklaringarna. Just nu läser jag Brita Nordströms bok Familjekampanjen fortsätter från 1970 - alltså lite innan skattereformen som tog bort sambeskattningen infördes. Boken är otroligt bra och intressant. Jag inser att vi inte kommit någonstans sedan 1970. Alla argument som finns mot att föräldrar får ta hand om sina egna barn. Det handlar om jämlikhet, BNP, barnens bästa...I alla fall, jag fastnade för ett avsnitt i vilket Brita Nordström ger en framtidsbild. Det är sorgligt att läsa. Och det allra sorgligaste är att bilden hon målar upp är så träffsäker. Ser det inte ut ungefär så här?

"Du tillbringar Dina första år på institution (barnstuga). Dina uppväxtår försvinner bland jämnåriga i skola och på ungdomsgård. Som student bor Du hopföst med andra studenter i studentbostäder. Dina sista år lever Du på pensionärshemmet, ofta byggt mitt emot kyrkogården. De enda år Du inte tillbringar i kategorihus är Dina fyrtio yrkesverksamma år. Men då bor Du för det mesta tillsammans med andra yrkesverksamma hopföst i förstadens mastodonthus, en steril betongvärld, även den en sorts kategorivärld. Men dessa år ska Du ju ändå ägna åt att öka produktionen och får inte mycket tid över varken åt barn, make eller föräldrar. Blir Du riktigt produktiv, så blir Du en främling för Dina närmaste. Men som pensionär får Du ATP. Och gott om tid. Men då har ingen annan tid med Dig. Bara Dina egna jämnåriga, och då är Du där i kategorieländet igen. Det är sant, Du behövs som mor- eller farförälderssurrogat på barnstugan. Men där är så stimmigt. Du orkar inte med så särskilt lång stund i taget. Men när Du ser tillbaka på Ditt liv måste Du ändå känna Dig belåten. Du har varit samhällsnyttig och ökat produktionen. Du har gjort det möjligt för Dig själv och andra att "köpa och slänga", att strö engångsglas, skrotbilar och plastpåsar i mängd omkring Dig."

Om du vill läsa boken hittar du den här: http://www.barnensratt.se/heavy-docs/familjekampanjen.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar