tisdag 11 juni 2019

Vanvård...

På sistone har man skrivit mycket om fem barn som hållits isolerade av sina föräldrar, den sk ystadsfamiljen. De har krupit under radarn som man skriver, inte skickat barnen till skolan utan på något sätt lyckats få myndigheterna att tro på att barnen gått i en internetbaserad skola i USA. På något sätt måste man ha verkat vara utomlands sex månader per år eller mer...för annars får man inte strunta i skolplikten vi har här i Sverige. Samtidigt som de angivit att de varit utomlands långa perioder för att arbeta har föräldrarna uppburit sjukpenning. Märkligt. Hemmet var lortigt, barnen lortiga, deras sängplatser sanitär olägenhet, de kunde inte prata, visste inte hur man gick på toaletten, kunde inte skala en banan. I de artiklar som skrivits om den här familjen handlar det mest om skolplikten, att barnen inte gått i skolan. Det faktum att barnen verkar vara psykiskt misshandlade och vanvårdade verkar inte vara det värsta. Det handlar väldigt mycket om skolan. Man drar det hela vidare och i SVT upplyser man om att det finns en hemlig facebookgrupp där man ger varandra tips om hur man kringgår skolplikten. Vad det handlar om är då alltså att man flyttar utomlands, varaktigt eller minst 6 månader per år. Som om det skulle vara något olagligt med att lämna landet. En rektor intervjuas och säger att de ser allvarligt på det här eftersom det drabbar barnen som då inte får sin utbildning. Som om föräldrar som vill hemskola sina barn tänker avstå från att undervisa dem. Som om alla föräldrar som vill hemskola på något sätt liknar den sk ystadsfamiljen.

I alla fall...att isolera barn och dessutom inte ta hand om dem ordentligt...är ju bara fruktansvärt. Men det har ju egentligen ingenting i sig att göra med skolplikten...kassa föräldrar är ju lika kassa även om barnen går i skolan. Vanvård av barn är ett problem. Och skolan är ett annat problem. Om föräldrar vanvårdar sina barn och det uppdagas...då fråntas föräldrarna vårdnaden om barnen. Men vad händer om skolan vanvårdar sitt uppdrag...att vidarebefordra kunskap till barnen samt se till att barnen befäster dessa kunskaper? Kan skolan fråntas vårdnaden om kunskapsförmedlandet? Nä, tyvärr inte. De kan fortsätta med sin vanvård hela skolgången igenom.

Och det är inte ovanligt. Jag ser det hela tiden. Vanvården alltså. Jag summerar vad jag sett denna termin...två dagar innan skolavslutning har mina grundskolebarn i åk 6 och 8 ännu inte fått tillbaka diverse prov och arbeten de skrivit för länge sen, eller ganska länge sen, eller för lite kortare tid sedan. Det handlar om uppsatser från förra terminen, om prov som skrevs före sportlovet, om stora arbeten som skrevs i mitten av denna termin och om prov som skrevs för två veckor sedan. I vissa ämnen har inget gjorts som någon annan än läraren kan se eller ta del av. I engelska till exempel, när det gäller båda barnen, finns ingen dokumentation, inga läxor har givits, inga prov har ägt rum. I matematik på högstadiet orkade läraren tydligen inte ge några prov denna termin...hon tyckte att det räckte med att bedöma det hon såg på lektionerna. De prov som görs och som kanske visas för barnen efter bedömning får vi föräldrar aldrig se. Vi vet inte hur det gått för våra barn. Ändå sätts betyg. Ingen mer än läraren vet varför aktuellt betyg sätts. Kanske vet inte läraren riktigt heller. Vem vet. Det förblir en hemlighet. Men när det gäller den vanvård skolan utsätter sina elever för blir det aldrig något ramaskri. Det blir inga upprörda artiklar. Det blir ingen vårdnadstvist. Det blir inget begränsat umgänge. Det bara fortsätter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar