onsdag 11 december 2013

Funderingar kring barn och kreatur!

Jag läser på en blogg http://minbebis.com/blogg/barbamamman/kreaturen-ar-viktigare-an-barnen/#comment-22798 om att skolverket har tagit bort rekommendationerna om storlekar på barngrupper i förskolan. Hon som skriver menar att till och med när det gäller djur har man regler för hur många individer som får vistas på en viss yta. Och är inte barnen viktigare? Samma tanke slog mig för ett tag sedan: http://hemmahosfrug.blogspot.se/2013/05/barn-och-hons.html Det är ju helt otroligt att Skolverket inbillar sig att det blir bättre om man tar bort rekommendationen. De har fått för sig att rekommendationen om 15 barn uppfattas som ett golv och inte ett tak! Så om man tar bort rekommendationen kan man inte längre gömma sig bakom en siffra utan vara tvungen att se till gruppsammansättningen och pedagogernas kompetens. Vissa barn kanske klarar av att vara i stora grupper och då kan det bli fråga om "lite" fler barn än 15. Andra barn behöver mindre grupper. Jag vet inte, jag tror inte på att det kommer att funka på det sättet. Det blir nog en bara en bekräftelse på att stora grupper inte är något problem.

Jag funderar lite på hur det ska gå till att göra förskolan bättre. Hur går det till rent praktiskt? Om pengarna inte räcker till nu - hur ska de räcka till ett ännu större uppdrag? Varifrån ska pengarna komma? Ökade avgifter? Det blir farligt - det vet politikerna om - folk kan ju faktiskt få för sig att det inte längre är värt att ha barnen på förskolan. De kanske tycker att det är mer motiverat att ta hand om dem själva. Ja, annars får man väl höja skatterna då. Men skatterna är ju redan så höga. Och förskolan är ju redan så dyr.

I alla fall, jag läser på den där bloggen och så här står det: "Barnen är våran framtid och jag som förälder vill kunna känna mig lugn och trygg när jag lämnar mina barn på förskolan. Det kan knappast vara pedagogiskt med så stora barngrupper. Barnen kan inte heller må bra av för stora grupper och förskollärarna kan inte utföra sitt arbete. Det finns forskning som visar att stora grupper påverkar barnen negativt, barnens utveckling blir negativ. De små barnen behöver en trygg vuxenkontakt och någon de kan knyta an till. Inlärningsförmåga påverkas. Barnen måste bli sedda!"

Precis så är det ju. Barnen är framtiden. De mår inte bra av för stora grupper. De behöver vuxenkontakt. De måste få knyta an. Och sen det där om att man måste känna sig trygg när man lämnar sina barn till förskolan. Jo, det är klart - man ska absolut kunna känna sig trygg när man lämnar sina barn på förskolan. Något annat är ju fruktansvärt! Och samhället har ju talat om för oss att vi ska lämna våra barn dit. Det är där de hör hemma. De enorma subventionerna till förskoleplatserna visar vägen - de som använder sig av förskola betalar bara 8 % av den faktiska kostnaden för en förskoleplats medan de som inte använder sig av servicen får stå för hela kalaset själv! Föräldralediga och arbetslösa har rätt till förskola. Barn över 3 har rätt till 15 timmars gratis förskola - även om föräldrarna jobbar och tjänar pengar! Många partier vill utöka servicen. Det är på förskolan de första stegen på det livslånga lärandet börjar - det går inte att få till hemma. Och sen har vi ju det där andra förstås - arbetslinjen och jämställdhetslinjen - det får vi inte glömma. Det handlar inte bara om barnen utan om mammornas rätt till att få en fin anknytning till arbetsmarknaden och hålla sig borta från hemmet så mycket som möjligt så att papporna tvingas att bli mer jämställda. Ja, allt pekar på att förskolan är den önskvärda, ja, faktiskt enda tänkbara lösningen. Men om det är så då borde föräldrarna ha mycket mer att säga till om - det är ju för 17 våra barn! Om vi ska lämna bort dem hela dagarna måste vi väl kunna kräva att barnen tas om hand på bästa sätt!? Det är väl dags att föräldrarna börjar ta plats och kräva tillbaka makten över sina barn! Vi har rätt att kräva en bra omsorg för våra barn. Barnen har rätt till vuxenkontakt på dagarna - de har rätt till kroppskontakt, ögonkontakt och pratkontakt. De har rätt till en miljö där deras säkerhet garanteras. Men om föräldrarna har den här rätten då måste man väl gå lite längre? Om vi verkligen har rätt att bestämma över hur vi vill att våra barn tas om hand då måste vi väl kunna få välja andra alternativ. Om vi anser att förskolan inte är "good enough" då måste vi väl kunna hitta på en annan lösning. Ja, då har vi det där med pengarna - de kommer vi ju inte åt! Subventionen går ju bara in i förskolan. Inte in i hemmen  - till barnen. Och så länge det ser ut på det sättet har vi föräldrar ingen makt alls! Det är bara att gilla läget och hoppas att det går bra.


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar