tisdag 30 oktober 2018

Skärmtid

Jag läser att föräldrars skärmtid riskerar att påverka barnens utveckling. Föräldrarnas skärmanvändning kan påverka barnens språkutveckling, empati och förståelse samt förmåga att knyta an till sina föräldrar. En forskare säger att små barn behöver närhet, kärlek och uppmärksamhet för att hjärnan ska må bra och utvecklas på rätt sätt.

Självklart om man tänker efter...små barn behöver förstås närhet, kärlek och uppmärksamhet. Och om man sitter med telefoner och plattor och datorer för jämnan blir det ju mindre av den varan.

Men, ändå, är det lite lite lustigt att man för fram det här som ett problem...samtidigt som man inte finner det ett enda dugg problematiskt att små svenska barn mangrant lämnas in till förskolan vid ca 1 års ålder. En förskola där en kris pågår...med för stora barngrupper, för lite personal, för sjuk personal, med brist på vikarier, med outbildad personal...Ingen som har lust att forska på hur mycket närhet, kärlek och uppmärksamhet de små förskolebarnen får i förskolan?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar