tisdag 7 januari 2014

Alva Myrdal

Jag försöker ta reda på mer om förskolans historia och hittar en gammal artikel om Alva Myrdal och hur hon kämpar och har kämpat för en bättre förskola. Artikeln är från 1981.

Hon berättar att inom förskolan har omsorgsidén varit tongivande och att det pedagogiska syftet hela tiden har satts i bakgrunden. Detta trots att idéerna om barns behov och stimulans utformades av henne (efter inspiration av amerikanska psykologer och arbete tillsammans med Piaget) för 30 år sedan. Alva menade att barnens intressen hela tiden har satts i andra hand. Anledningen till att det dröjde så länge för Alvas idéer att få genomslag var enligt Alva att politiker var emot att kvinnor yrkesarbetade. När sedan väl kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden kom tillsynsidén i förgrunden. Man glömde bort förskolans pedagogisk funktion.

Sedan handlar det om vilken typ av förskola Alva Myrdal hade tänkt sig. Det hon beskriver är ungefär det vi har fått. Hennes idéer har alltså blivit verklighet i mångt och mycket.

Det här ville Alva Myrdal:

- En organiserad lektillvaro för barn mellan 3 och 6 år. Tidigare var hon inne på att det skulle gälla barn mellan 2 och 7 men hon tyckte att 3 år stämde bättre överens med barnens utveckling. Det skulle vara 3-4 timmars kamrattillvaro och fostrande sysselsättning för barn från alla samhällsklasser. (Vi har fått gratis förskola i 3 timmar/dag för barn från 3 år. Förskolans pedagogik anses så viktig att den har blivit en rättighet för barnen oavsett vad föräldrarna gör. Barnens intressen behöver inte stå tillbaka.)

- Verksamheten skulle vara gratis och betald av samhället. (Så är det också.)

- Verksamheten skulle utsträckas för heltidsarbetande föräldrar och bekostas av kommunen och föräldraavgifter. Det skulle alltså bli så att en del av dagen hade mer fokus på pedagogik och den andra delen av dagen var lite mer omsorgsbetonad. (Så här har det ju blivit. Gratistimmarna är inbakade i heldagsomsorg. Det är lite oklart hur det pedagogiska arbetet bedrivs men eftersom gratistimmarna ligger på bestämda tider så antar jag att det mer planerat pedagogiska arbetet bedrivs då. Timmarna som inte är gratistimmar bekostas också av samhället förutom en mindre del som föräldrarna står för.)

- Lågstadiet skulle sammansmälta med den obligatoriska förskolan. 6-årsverksamheten skulle sammansmälta med första klass  och studieövergångarna skulle ske vid 9, 12 och 15 års ålder. (Verksamheten för 6-åringarna har verkligen sammansmält med lågstadiet och kallas förskoleklass. Förskoleklassen finns på skolorna och är en övergång till skolverksamheten. Den är inte obligatorisk än men kommer förmodligen att bli det eftersom de allra flesta barn ändå deltar. Det är intressant att Alva skriver "den obligatoriska förskolan" - förskolan är ju inte obligatorisk på pappret men eftersom både ekonomi och attityder göra att få föräldrar har ett reellt val så kan man ju på ett sätt säga att förskolan i princip är obligatorisk. Det finns också idéer från flera politiska partier om att förskolan (från en viss ålder) ska göras obligatorisk.)

-  Alva Myrdal ville ha 6-timmars arbetsdag. Familjen skulle ha stöd och barnens och de vuxnas behov skulle integreras. Barnens behov av en utvecklande miljö och de vuxnas behov av omväxling för studier, arbete men också familjens samlade behov av samvaro skulle kunna tillgodoses. (6-timmars arbetsdag är det inte så många politiska partier som är intresserade av. Det andra däremot är något som har fått genomslag. Förskolan ska hjälpa familjer att kombinera familj och arbete. Tyvärr är det svårt att få till i verkligheten. Om barnet är på förskolan på heltid blir det inte mycket vaken tid kvar för föräldrar och barn att kunna kombinera arbetet med familjeliv. Alvas påstående om att vuxna behöver omväxling antyder ju också att omhändertagande om barn inte ger någon omväxling och inte duger som sysselsättning - det blir nog lite tråkigt i längden. Detta synsätt gäller. Hemarbete är inte ett fullvärdigt arbete - det är inte stimulerande och det är inte värdefullt för varken samhälle, föräldrar eller barn.)

- Det är viktigt med utbildad personal. Pedagogerna ska känna till barns behov och utveckling samt förstå det sociala sammanhanget och barnets sociala miljö. Utbildningen ska främja jämlikhetstanken. Barnen kommer från olika miljöer och förskolan ska kompensera med en mer jämlik miljö och uppväxt. (Förskollärarutbildningen är en lång utbildning, hela 3,5 års universitetsstudier, vilket signalerar hur viktig den är. Det är mycket man ska lära sig för att kunna arbeta med barn på ett bra sätt. Kompensationstanken finns nu också - förskolan ska kompensera de barn som kommer från en "sämre" hemmiljö (och kanske också se till att barn från "bättre" hemmiljöer hålls tillbaka en aning?))

Det är fascinerande att Alva Myrdals idéer har fått så stort genomslag. Det vi arbetar efter fortfarande och det som blivit en "naturlag" har sitt ursprung (eller i alla fall delvis) i socialdemokratiska 30-talsidéer. Framtiden startar någonstans i det förflutna - människor tänker ut hur de vill ha det och ett maskineri rullar igång. Ingen reflekterar längre över varför vi ska ha det som vi har det, om det är den enda vägen...Hur startar man ett sånt där maskineri? Hur stannar man det?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar