söndag 2 juni 2013

Dystra tankar om barnomsorgspengen!

Rättvisa är alltid trevligt! Man vill att det ska vara rättvist helt enkelt! Det är viktigt att alla får samma chanser och möjligheter. Det är inte rätt att vissa ska få chansen att t ex utbilda sig, arbeta... vad du vill. Det verkar som om de politiska partierna tycker det också. När man läser de olika principprogrammen förstår man att ingen vill att någon ska få sämre chanser. Man vill att människor ska respekteras och få möjligheter att realisera sina livsdrömmar, utveckla sina personligheter. Fast det gäller bara om man vill det man ska vilja. Om man vill fel då är det helt ok med orättvisor!

Jag tänker på barnomsorgspengen. http://www.regeringen.se/sb/d/11634 Det är alltså en peng som följer med barnet när det ska tas om hand efter att föräldrapenningen är slut. Så här står det:

" Barnsomsorgspeng ska följa med barnet oavsett vilken verksamhet föräldrarna väljer." Det här låter helt kanonbra! Tänk att man kan få välja barnomsorgsform själv! "Det kommunala bidraget följer barnet till den verksamhet som föräldrarna själva väljer." Toppen!

Det fortsätter:
"Syftet med en barnomsorgspeng är att öka föräldrarnas valfrihet och möjlighet att välja olika former av pedagogiska verksamheter för sina barn. Med barnomsorgspeng finns även förutsättningar för att starta olika former av verksamheter och eget företagande inom välfärdsområdet." Det här låter också bra! Valfrihet är bra! Fast det där med företagande vet jag inte. Visst är det  bra med företagande men ska vi verkligen använda våra barn för att starta företag?

Jaja, det kanske är bra! Jag läser vidare:
"Föräldrarna ska kunna välja bland en mångfald av verksamheter i både kommunal och enskild regi. Familjens och barnens behov ska styra val av förskola, fritidshem och pedagogisk omsorgsform (till exempel familjedaghem, flerfamiljslösningar) som uppfyller kvalitetskraven." Jättebra! Skönt att få välja. Och vad bra att det är familjens och barnens behov som får styra hur man väljer. Fast det där med kvalitetskraven kan man ju fundera över. Betyder det kanske att hemmen inte uppfyller kvalitetskraven? Det gör det förmodligen eftersom barnets eget hem inte finns med i uppräkningen av de pedagogiska alternativen. Vem har bestämt vad som är bra kvalitet? Uppfyller hemmen kvalitetskraven under barnets första år? Varför inte senare?

Jag får läsa vidare. Det kanske sägs något om detta senare!
"Barnomsorgspengen är alltså inte en på förhand bestämd summa pengar som betalas ut direkt till föräldrarna för att dessa själva ska betala olika verksamheter för sina barn." Föräldrarna kan alltså inte själva få ta hand om pengarna. Det ska kommunen göra. Det är väl bra att de som vet bäst bestämmer hur det ska gå till, eller hur!?

"När det gäller bidrag till pedagogisk omsorg, till exempel familjedaghem, där dagbarnvårdarens egna barn ingår i barngruppen, får bidrag inte lämnas för fler av dagbarnvårdarens egna barn än de andra barn som har tagits emot. Som exempel kan anges att, om en förälder själv driver ett familjedaghem och där tar hand om två egna barn, måste familjedaghemmet ta emot två barn från andra familjer för att få bidrag för båda de egna barnen." Men titta, man kan få ta hand om sina egna barn. Fast bara om man tar hand om andras barn också! Och det måste vara lika många främmande barn som man har egna barn! Det är ju lite konstigt faktiskt om man tänker efter! Om jag har ett barn då räcker det med att ta hand om ett främmande barn för att det egna barnet ska räknas som ett arbete! Det blir 2 barn totalt sett! Om jag däremot har 4 små barn som ska tas om hand (det hade jag en gång i tiden) då räcker inte det för att betraktas som ett arbete - då ska det till 4 främmande småbarn för att de egna 4 barnen ska betraktas som ett arbete! Då är det 8 barn som är ett arbete. Rättvist eller? Sen tycker jag att det är väldigt konstigt att de egna barnen inte räknas. Varför är de inte värda några pengar om man tar hand om dem? Det är klart - om jag tar hand om ett främmande barn så frigör jag en annan mamma för yrkesarbete. Hon kommer att betala in skatt på sina intjänade pengar - staten får in pengar. Så i den meningen kan jag förstå synsättet. Men kanske kunde man tänka sig en reduktion av barnomsorgspengen för de som hellre tar hand om egna barn utan att ta hand om andras barn på samma gång. Men det verkar inte gå.

Signalen är tydlig - arbete som drar in en lön är det enda arbete som räknas som arbete. Annat arbete är hobbyverksamhet. Främmande barn är riktiga barn, de kostar pengar att ta om hand, de är värda något. Egna barn är inte riktigt riktiga. De är inte arbetsamma att ta hand om och de kostar inga pengar. De får man ta hand om lite på fritiden! Efter att man har gjort det riktiga jobbet! Rättvist?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar