tisdag 11 juni 2013

Barnscreening och effektiva familjesatsningar!

I morse fanns en artikel i tidningen som handlade om screening av barn. Man ska tydligen kunna hitta eventuella framtida brottslingar på det sättet. En engelsk forskare vill att man ska börja det brottsförebyggande arbetet redan i moderlivet. Han vill också att ett gott föräldraskap ska läras ut till blivande mammor. Han menar att om man satsar på graviditeten  och de första åren kan man få många positiva resultat.

Det låter ju helt knasigt att man ska screena barn för framtida brottslighet liksom man screenar barn för talproblem eller hörselnedsättningar. Men det där med föräldraskapet kanske inte är så dumt. Kanske vore det bra att prata mer om föräldraskap när man väntar barn och när barnen väl är födda. Vi har så få förebilder nu förtiden. Man kanske knappt har umgåtts med barn när man själv blir förälder.

Det fanns en liten faktaruta under artikeln. Det står så här:

"Tidigt så kallat anti-socialt beteende hos barn har visat sig vara en riskfaktor när det gäller framtida kriminellt beteende.

Genom att tidigt hjälpa föräldrar att utveckla en god relation till sina barn har forskning visat att föräldrarna får lättare att lära barnen att kontrollera sina impulser. Det i sin tur gör att barnen uppför sig mindre aggressivt och får lättare att umgås med andra. På sikt minskar risken för brottslighet."

Jag tycker att det här var intressant. Föräldrarna är alltså mycket viktiga. Deras relation till barnet verkar vara ett slags skydd för barnet. Det har lättare att styra sina impulser om de har utvecklat en god relation till föräldrarna. Det här hänger ju lite i hop med det jag skrev om här: http://hemmahosfrug.blogspot.se/2013/06/vald-mot-larare.html - det är inte schysst att skylla på dåligt föräldraskap om föräldrarna inte får chansen att vara bra föräldrar. Och jag inbillar mig att det måste få ta tid att få vara förälder, att få utveckla sin föräldraroll... Det är ingenting man kan klara av under barnets första levnadsår och sedan utanför arbetstid. Om föräldrar är viktiga borde det på något sätt respekteras och värderas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar