måndag 3 juni 2013

Barnarbete

Jag ramlar över en artikel om barnarbete och den industriella revolutionen. http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/barnarbete-bar-upp-den-industriella-revolutionen-i-storbritannien  Så här står det: "Mängden av barnarbetare var också den viktigaste orsaken till att den industriella revolutionen fick en genomgripande omfattning i Storbritannien. Det visar ny historisk forskning. Också i Sverige var barnarbete en viktig faktor för industrins framväxt." Mängder av barn, från 7 års ålder, arbetade hela arbetsdagar under usla förhållande.

Verkligheten är alltid krass. Nyttan går oftast före vad som är rätt och riktigt. Barnarbetet bar upp den industriella revolutionen. Nu slipper barnen att arbeta. De får leka och lära hela sin barndom. Men en sak har nutidens barn gemensam med barnarbetarna på 1800-talet. De har sin funktion för att vuxenvärlden ska fungera. Fast nu räcker det inte att barnen kommer i verksamhet när de  är 7 år. 1 år är mer önskvärt. Barnen nuförtiden arbetar inte själva utan de har en annan funktion att fylla. De bär upp jämlikheten och arbetslinjen. Utan alla barn skulle många kvinnor inte ha några arbeten att gå till. Kvinnorna får tack vare barnen arbeta på förskolor och fritidshem. Tack vare barnen har kommunerna blivit stora arbetsgivare. Barnen har sin funktion att fylla. Och på köpet får barnen vistas i stora barngrupper, ha långa "arbetsdagar" (jag betraktar det som ett arbete att vistas utanför hemmet, precis som för vuxna), vistas under osäkra arbetsförhållanden där personalen inte kan garantera barnens säkerhet fullt ut, utsättas för potentiella risker för mobbing och kränkningar både från andra barn och vuxna... Vi har skapat flera generationer av institutionsbarn för att frigöra arbetskraft från hemmen, företrädesvis kvinnor! Bra jobbat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar