torsdag 25 september 2014

Övningar i modersmålet för småskolan

Jag och sonen i 2:an jobbar lite med skrivning och stavning. Jag tycker att den här gamla boken är så bra. Det verkar vid första anblicken rätt tråkigt. Det handlar mycket om att skriva av stycken. Varför ska man göra det då? Ja, jag tror att det är väldigt bra av många olika anledningar. Man tränar sig på att läsa en text och hålla reda på var man är. Koncentration alltså. Man tränar sig i att söka av i texten. Vilket var det sista ordet jag skrev av? Ögat och handen måste samverka. Barnet får stämma av om ordet det läste nyss skrevs av rätt. Stavningen går i bakvägen. Man gör barnet medvetet om stavingen, om olika ljud och längder på ljuden. Man tränar också läsförståelsen.
Först tränar man på ord med enkla ljud - inga dubbelteckningar alltså. Sedan kommer dubbelteckningen in väldigt snabbt. Där är vi nu. Styckena är korta och kräver lagom mycket av barnet.
 Efterföljande övningar handlar om att bli medveten om vokalerna - självljuden och sen går det vidare med övningar som låter barnet träna på dubbelteckningen - att höra skillnaden mellan långa och korta självljud.
 Avsnittet avslutas med diktamensövningar.
 
 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar