lördag 1 september 2018

Ekonomisnack!

Vi hade ju besök av en tysk familj denna vecka...och som jag skriv och visade i mitt förra inlägg så hade vi väldigt trevligt! Men förutom allt det roliga vi gjorde hann vi också prata lite mer allvar! Vi pratade om skatter och ekonomi och allt sånt som rör de ekonomiska förutsättningarna familjer har för att kunna forma sina liv. Det var intressant att försöka förstå skillnaderna...både för oss och dem. Detta är vad jag fick reda på:
  • Grundavdraget i Tyskland är mycket högre än här. Ca 20 000 kr per förvärvsarbetande person och år slipper man skatta för här i Sverige. I Tyskland är summan ca 80 000. Och är det bara en förvärvsarbetande vuxen i familjen får man dubbelt grundavdrag...alltså ca 160 000 kr per år. Här är individen i fokus. Där är det familjen. Här struntar man i familjemedlemmarnas existensminimum. Där finns en lag som säger att man inte får skatta någon så att den hamnar under existensminimum.
  • I Tyskland är normen sambeskattning. Men om familjen ekonomiskt tjänar på det kan man välja särbeskattning. I Sverige får man inte göra det. Här är det särbeskattnng som gäller. 
  • I Tyskland får man göra ett skatteavdrag för varje barn man försörjer. Det rör sig om en summa på ca 70 000 kr per barn och år. En summa som man alltså får räkna av från sin lön och inte skatta för. Här kommer återigen tanken på att man inte får skatta någon under existensminimum. Eftersom barnen inte tjänar några egna pengar får de vuxna slippa att skatta för deras summa pengar. 
  • I Tyskland har man 1 års föräldraledighet och ersättningen var riktigt hög. Nästan hela lönen fick man i ersättning. Utöver detta har man rätt att ta tjänstledigt i 3 år för varje barn. Och båda föräldrarna kan göra det. Så i princip kan en familj låta sitt barn vara hemma i 6 år utan att föräldrarna förlorar sina jobb. 
  • I Tyskland har man rätt att arbeta deltid om man har barn. Och den rätten har man även om barnet är mer än 8 år. Och man har rätt att arbeta mindre än 75 % om man vill det. 

  • Jag fick också reda på att förskolan kostar olika mycket i olika stater. I vissa stater är det helt gratis, i andra starkt subventionerade och i andra riktigt dyrt. 
  • Jag fick reda på att förskolan är i kris i Tyskland också. Barngrupperna är stora...20 barn på 2 pedagoger påstod frun i den familj som besökte oss. Förskollärarna är dåligt betalda och är missnöjda med både det och sin arbetssitution. Det är årliga strejker vilket ställer till det för föräldrarna. 

Ja, det ser olika ut. Våra tyska släktingar var chockade över att höra att vi hade så lågt grundavdrag...att staten inte tar hänsyn till att varje person i en familj behöver en summa pengar att leva på innan man kan börja dela med sig till det offentliga. De var också chockade över vår idé med att kvinnor måste hindras från att kunna välja att vara hemma får att vi ska uppnå jämställdhet. De påstod att kvinnor i Tyskland väljer mer fritt. Det är accepterat att vara hemmafru, deltidsarbetande eller heltidsarbetande. De tyckte också att tyska män var jämställda och gjorde saker i hemmet och med barnen de också. Men de tyckte att kvinnan, i egenskap av moder, ändå hade någon slags rätt, eller förtur att bestämma över om hon ville vara hemma eller inte. Så får man ju inte tycka här i landet. Jaja, det är i alla fall intressant att man kan behandla familjer så olika i olika länder och ha så olika inställning till människors fria val. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar