tisdag 4 september 2018

Läsinlärning!

Sonen i 1:an jobbar med läsinlärningen. Det gör man 

ju i 1:an. Det är intressant att få en liten inblick i hur det går till. Förutom intressant är det också ledsamt och oroande. Man jobbar på ett ganska speciellt sätt med läs- och skrivinlärningen: Eller det kanske inte är speciellt. Numera verkar det inte finnas någon bestämd metod att gå efter. Var och en hittar på lite som den vill. Ja, jag visste ju om det...jag gick på lärarhögskolan för 8 år sen för att läsa in tidigarelärareexamen. Jag trodde att jag skulle få lära mig hur man lärde ut att läsa och skriva. Men så blev det inte. Det var teorier om lite allt möjligt...Vygotskij var det mycket av...bokstäver som skullel limmas och strös på sand...barnen kunde känna med fingrarna för att få en uppfattning om formen...det var lite allt möjligt. Allt...utom en metod för hur man ska gå till väga för att lära en hel klass att läsa och skriva.¨

I alla fall...i sonens klass jobbar de med bokstäverna. De går efter alfabetets ordning. De lär sig att skriva de stora och små bokstäverna. De ritar någon bild som innehåller själva bokstavsljudet. De hittar bokstaven i skrivna texter. Sen har läsinlärningen dragit igång på samma gång. Eftersom man jobbar efter alfabetes ordning kan man inte använda sig av de bokstäver man lärt sig för att bilda, läsa och skriva ord. Då har har läraren valt att använda sig av LTG - läsning enligt talets grund. Det handlar om att lära sig känna igen ordbilder. Och så ska läsningen komma liksom av sig självt! 

Här är sonens första läsläxa. Här ska ordbilderna "jag", "har", "en" och "ett"...nötas in. Och så lite andra ord får man på köpet. 

Ja, jag vet inte...jag tycker att det är synd att man inte jobbar efter den gamla metoden. Den vet man ju funkade. Och tänker man efter så säger det sig självt att det är mycket smartare att lära sig bokstäverna i en ordning där man snabbt kan skapa ord. Ord som är lätta att ljuda, lätta att läsa, lätta att skriva. Man drar igång en trestegsraket helt enkelt! Och det får fort! Redan efter tre veckor kan man starta läsning och skrivningen på riktigt! Av fyra bokstäver - O S M R blir det en hel massa ord. Två till - A F - ännu fler! Läskoden går lätt att knäcka för de allra flesta barn och skrivningen får en flygande start! 

Det är trist att skolan har blivit så experimentartad...allt det gamla man arbetat fram under lång tid är borta. Jag är hursomhelst glad att jag lärt sonen att läsa innan han började skolan. Nu behöver han inte vara utlämnad åt märkliga metoder utan har redan knäckt koden, kan läsa ganska bra och dessutom skriva. Det känns bra att veta att han inte riskerar att inte klara av att bygga sin läsförmåga med hjälp av metoder som mer förvirrar än klargör. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar