torsdag 14 juni 2018

Parallella verkligheter

Nu kommer det en ny läroplan för förskolan. 2019 ska den träda i kraft och den är framtagen i ett samarbete mellan forskar, huvudmän, förskollärare och förskolechefer!

Det där med läroplanen för Sveriges yngsta elever, förskolebarnen, är viktiga saker. Det är nämligen på förskolans axlar skolan vilar. Utan förskola...ingen skola. Och då är det ju så att alla barn har rätt till en bra start på sitt lärande. Förskolan är grunden för ett jämlikt skolsystem. Och därför behöver vi en förskola som hänger med i tiden. Så säger Gustav Fridolin. Och då måste det ju vara så.

Och ingen verkar ha några särskilda åsikter. Förskolan är en naturlag...den är liksom fundamentet för alla barns fostran och utbildning och välmående. Det är så bestämt. Och då är det ju så. Liksom. Och då kan man säga sånt som att FÖRSKOLAN ÄR GRUNDEN FÖR ETT JÄMLIKT SKOLSYSTEM utan att någon funderar över vad det betyder. Jag antar att det betyder att alla barn ska stöpas i samma form och levereras in i skolan som något slags barnsoldater...alla med samma erfarenheter, samma kunskaper och samma sätt att tänka.

Det barnen ska lära sig i den nya bättre förskolan, den som hänger med i tiden är:

1. Att få lyssna på sagor och diskutera texter.
2. Att förstå hur hållbar utveckling funkar...ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
3. LEKA. Det ska barnen få göra...för det är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande...så "Lek unge!" Det står på schemat.
4. Röra sig med glädje i naturen. För det är viktigt. Det ska stå på schemat.
5. Barnskötarna är viktiga. Det får inte glömmas bort. De undervisar också minsann och främjar barnens utveckling och lärande.
6. Barnen ska ha rätt till integritet. Det ska skrivas in i läroplanen. Så nu blir det blöjbyten och toalettbesök på ett lite mer integritetsfullt sätt. Och det är ju bra.
7. Nu ska begreppen utbildning och undervisning definieras. Och det är ju bra...så att de som passar ungarna vet om de utbildar eller undervisar.
8. Jämställdheten ska beskrivas tydligare. Bra där.
9. Och så ska barna få lära sig sina minoritetsspråk bättre. Och det är ju bra...när de nu inte kan vara tillsammans med sina föräldrar som behärskar minoritetsspråken.

Ja, det blir nog bra när det blir färdigt. Därute i förskolesverige pågår förskoleupproret. Där händer det saker. I alla fall inom verksamheten. Det rapporteras om barngrupper på 12 barn med bara 2 anställda pedagoger och en öppettid på 12 timmar om dagen. Så i realiteten har alltså en pedagog hand om 12 ungar helt på egen hand under några timmar varje dag. Värre än torparkärringarna förr som fick så många ungar. Och man kan läsa om barn på 2-4 år som helt tappat respekten för vuxet folk...som nochalerar pedagogerna, kastar saker, provocerar, slåss och biter. Man kan läsa om barngrupper på 23 barn med 2,75 % anställda pedagoger. Man kan läsa om barn som rymmer från förskolan. Man kan läsa om hur en pedagog vaktar 29 sovande barn. Man kan läsa om mycket som får en att fundera på om förskolan i svensk tappning verkligen är en så bra idé.

Men det är som det är...de olika förskoleverkligheterna ligger sida vid sida...parallellt med varandra...och aldrig verkar de två mötas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar