tisdag 8 maj 2018

Tyskuppgift!

Det är så modernt att skriva i de moderna språken. Barnen skriver och skriver. Lärarna verkar nöja sig med det skrivna...inga förslag på förbättringar dyker upp, knappt några rättelser heller, inga direkta instruktioner om hur uppsatserna ska skrivas brukar ges...och de verktyg barnen har fått vad gäller ordförrådsträning samt grammatikträning är så små. Och det går så otroligt sakta att få några fler. Nedan är en bild på en av de uppgifter mitt barn i åk 7 fått. Han har fått frågor på svenska att besvara på tyska. Det var det hela. Det är svåra frågor att besvara på tyska. Språket räcker inte riktigt till. I skolan har de lärt sig att böja verb i presens samt de personliga pronomina i nominativ. Det var det hela. Men det räcker ju inte till för att kunna svara på såna här frågor. Man behöver dåtid, ackusativformer, genitiv, ha kännedom om prepositioner och vad de styr, kunna de olika prepositionerna i ackusativ och kanske dativ. Och så behövs det ord. Men det är inget som spelar någon roll för lärarna verkar det som. Det blir en låtsasskola. Lärarna låtsas att de lär ut. Frågan är vad en genomsnittslig elev kan prestera på en sån här eller en liknande uppgift. Och en ännu viktigare fråga är förstås...vad exakt lär sig eleven på att göra den? Undrar om lärarna någonsin reflekterar över den frågan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar