tisdag 20 maj 2014

Rättstavning!

Det låter rätt trist, eller hur? Rättstavning. Torrt och tråkigt. Men tänk så trist det är att inte kunna stava. Att vara osäker på hur orden ska skrivas. Skolan är lite slarvig på den punkten. Man tränar lite stavning i lågstadiet och kanske sj-ljuden på mellanstadiet. Men mycket mer är det inte. Inte i mina barns skolor i alla fall. Jag har funderat lite mer på det där med stavningen. Det är så mycket mer än att bara lära sig stava rätt. När man jobbar med ord så lär man sig så mycket. Man lär sig först och främst att stava. Men man lär sig också (om läraren gör en uppmärksam på det) hur orden är besläktade med varandra. Man lär sig om förstavelser och ändelser. Man lär sig hur man kan bilda nya ord genom olika metoder. Och man lär sig vad orden betyder. När man jobbar med ord ökar man alltså den framtida läsförståelsen. Och den är ju ganska låg bland svenska elever enligt vad som framkommit i PISA-undersökningen.

Jag jobbar med stavning med mina barn. De tycker inte att det är trist och tråkigt lustigt nog. De tycker att det är riktigt roligt. Det blir lite som en tävling - med sig själv. Vi tränar en eller ett par gånger i veckan och de ord barnet stavar fel markerar jag i boken och så testar vi dem nästa gång. Det är roligt att se hur färre och färre ord stavas fel. Barnen blir upplivade av att se hur det blir bättre. Det är också roligt att försöka förklara vad de svåra orden betyder. Och det är roligt att försöka se hur ord hänger samman och är släkt med varandra.

Jag använder gamla läroböcker. Det finns böcker för rättskrivningslära från klass 3 och ända upp i gymnasiet. De är uppbyggda på samma sätt - det är listor på svårstavade ord. Sedan kommer det uppgifter till orden. Det kan handla om att blida nya ord, undersöka hur ord är släkt och därför stavas på samma sätt...Det kan handla om grammatiska övningar när man tex tar ut subjekt och predikat. Det kan vara meningar som ska skrivas som innehåller vissa ord. Varje lista avslutas med ett par diktamensövningar. Det är alltså hela texter som ska skrivas. Det är väldigt nyttigt att få göra det. Barnet får träna sig på att stava till alla ord - inte bara de svåra. När man får skriva hela texter tror jag att man skapar mönster i hjärnan för hur meningar kan skrivas. Slutligen tränar man på läsförståelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar