fredag 9 maj 2014

Läroplan för 3-åring

Jag har en 3-åring. Han går inte på dagis. Han har valt att inte utnyttja sin rättighet att gå i förskola. Eller han har ju inte sagt något till mig om hur han vill ha det men han verkar nöjd så jag antar att han är tillfredställd med min tolkning av hans behov. Han är ju stor nu. Han är sedan länge mogen för att vara på förskolan. Han kunde redan ha gått i 2 år -  två tredjedelar - sitt liv. Han skulle kunna vara borta från mig på heltid - ca 10 timmar om dagen. 15 timmar av de där 50 timmarna han kunde vara borta skulle vara gratis. För de 15 timmarna är hans garanterade rättighet. De försäkrar om att han får rätt till den undervisning, den pedagogik han behöver för att inte halka efter senare i livet, när han börjar skolan.

I förskolan har man en läroplan. Den har samma innehåll, mål och riktlinjer oavsett hur gamla barnen är. Den gäller för såväl 1-åringar som 5-åringar. Det är lite märkligt eftersom barn utvecklas och ändrar sig kraftigt genom åren. Jag tycker inte riktigt om tanken på att barn ska fostras efter en modell, efter några dokument. Jag försöker ibland läsa den där läroplanen och varje gång blir jag lika nervös. Vad är det fråga om? Man skriver om solidaritet och demokrati. Om att stimulera lust att lära och en väl avvägd dygnsrytm. För mig är en läroplan något som talar om vad man ska lära sig. Det handlar om konkreta mål. Men små barn? Dygnsrytm, lust att lära? Det handlar ju inte om några kunskaper. Det handlar ju om att ta om hand. Små barn tar man om hand. När man tar hand om dem då lär de sig saker. Sånt är livet. Man behöver inga manualer för att ta hand om barn. Det räcker att vara snäll och tycka om sitt barn - då vill man det väl och då kommer man att se till att barnets får sina behov tillfredställda. När barnet känner att det vill bli lite större kommer det att signalera att det är dags för föräldern att ändra beteende - då blir det sk trotsigt. För att vi ska förstå att barnet vill bestämma mer, kan mer, vill göra mer...Konflikterna föder en ny kontakt, nya förhållningssätt, barnet växer och föräldern växer...

Nåväl. Jag har ingen läroplan alls när jag tar hand om min 3-åring. Vi lever livet tillsammans och jag njuter av att vara med honom, höra hans funderingar, se hans kapabla kropp klättra och snurra och springa och hoppa, tycker om att höra hans klingande skratt, njuter av att märka hur han utvecklas och lär sig nya saker hela tiden, förstår mer och mer, jobbar med sin empati och inlevelseförmåga. Jag har alltså ingen läroplan men jag kan ju skriva ner en i efterhand. Jag kan titta på vad vi gör på dagarna och förklara det genom en teori.

- Vi vaknar tillsammans. Vi har sovit tillsammans hela natten och när morgonen kommer vaknar vi. Vi kramas och pussar och pratar lite med varandra. (Empatiträning, kroppskontakt - föder välbefinnande hos både barn och förälder, samtal - tränar kommunikationen och ökar ordförrådet)
- Vi går upp och går på toa, tvättar av oss i ansiktet och på händerna.
- Vi drar på tv:n och väljer ut ett tv-program han tycker om. Ofta blir det Rorri Racerbil eller Nicke Nyfiken. (långsam start - ger välbefinnande, titta på barnprogram - språklig träning, inlevelseförmåga)
- Vi städar och sköter tvätten. Barnet lär sig att sköta ett hem (förberedelse för vuxenvärlden, utmanar traditionella könsroller eftersom det är en pojke), samvaro (språklig förmåga övas och ordförrådet växer), matematiska färdigheter tränas (använder begrepp som mer, mindre, tung, lätt, en gång till, ytterligare), allmän kognitiv förmåga övas (sorterar i färger, mängder, pratar om material på tvätten)
-Sångstund (lustfyllt lärande, tränar språklig förmåga, övar koncentration.) eller teckningsstund (tränar upp den visuella förmågan, förmågan att jämföra en förlaga med sin egen bild, tränar kreativiteten, lusten att lära och leka, samtal - språklig förmåga utvecklas - fokus på färger, former - tränar upp den matematiska förmågan.) eller gymnastikövningar (lust att leka, motorisk träning, förmåga att följa instruktioner, välbefinnande)
- Vi lagar lunch tillsammans - eller 3-åringen tröttnar och hittar på något eget att greja med.
(matematiskt tänkande stimuleras - mått, antal, ordningsföljd..., kommunikation - språklig träning, allmän kognitiv träning - avväga risker, samtala om vad som är vasst, varmt, starkt..., motverka traditionella könsroller då barnet är en pojke, tränar i att ta egna initiativ, tränar samarbete och social förmåga, lust till lärande stimuleras). När barnet avviker och gör egna saker tränas initiativkraften upp, den egna fantasin tränas, lust till lek stimuleras.
- Äter lunch tillsammans med barnets pappa. (samvaro - skapar anknytning med även pappan, samtal - tränar den språkliga kompetensen. Han får höra mycket vuxenprat vilket är utmanande och ytterligare stärker den språkliga förmågan. Social träning genom att han härmar de vuxnas bordsskick och sätt att konversera.)
- Promenad för att hämta storebror i skolan. (Cyklar eller går - motorisk träning. Samtal om det vi ser - språklig utveckling. Tittar på växter och djur - utvecklar de naturvetenskapliga färdigheterna. Utvecklar lust att lära.)
- Stannar i lekpark tillsammans med storebror. (Motorisk träning, lust att leka, social träning tillsammans med syskon - lära sig vänta på sin tur, samtala om vilka lekar som ska lekas)
- Stannar ute och arbetar i trädgården om vädret tillåter. (Utvecklar de naturvetenskapliga färdigheterna, samtal - språklig kommunikation utvecklas, förberedelse för vuxenlivet - skapar arbetslust och kunskaper inom trädgårdsområdet)
- Fikar tillsammans med syskonen och mig. (samtal - språklig utveckling, social träning)
- Läxläsning med syskon. (språklig förmåga - hör ett avancerat språk och utökar sitt eget språk, modeller för hur det ska gå till när man blir äldre, social träning - lär sig anpassa sitt beteende efter situationen - får ta det lite lugnare eftersom syskonen behöver lugn och ro.)
-Pianoträning för syskon (musikalisk förmåga utvecklas, social träning - får vara lugn eftersom syskonen behöver koncentrera sig, får prova spela själv - lust att lära, leka. Utvecklar förmågan att härma - försöker lyssna efter melodier, trycka på samma tangenter som den som spelar först)
- Fri lek med syskon. (Lust att leka, kreativitet, inlevelseförmåga, social träning)
-Lagar kvällsmat (Samtal - språklig förmåga, matematisk förmåga, naturvetenskaplig förmåga, modeller för vuxenlivet.)
- Äter tillsammans hela familjen. (Samtal, anpassning efter situationen)
- Nattning - tandborstning, tvättning, saga och sång. (samtal, närvaro, kroppskontakt, koncentration, språklig förmåga och lust vid sagoläsningen, lust och musikalisk och språklig förmåga vid sången.)
Extrainslag - träffar med mormor och morfar, kompisar till syskonen, turer till affärer, skogar. Detta ger kontakt med människor i olika åldrar och från olika kulturer. Förståelsen för omvärlden ökar, inlevelseförmågan ökar, lusten att lära ökar, språket tränas, sociala koder tränas.

Ja, så ser det ut. 3-åringen har det bra och är glad och jag mår bra och är glad. Syskonen är glada över att få träffa honom så fort de kommer hem och vill gärna leka och krama och prata med honom. Han har gott om tillfällen att leka själv vilket är väldigt avslappnande och ger en djup koncentration och en förmåga att gå in i leken. Fantasin växer och lusten att leka och lära utvecklas kraftigt. Detta är ett vanligt liv. Vi behöver inte ett papper. Vi behöver inte dokumentera något alls (fast nu har jag ju gjort det förstås!). Vi ser att han mår bra och vi vet att han utvecklas i rasande fart precis som helt vanliga 3-åringar gör över hela världen. Får såna är vi människor - vi är gjorda för att utvecklas under helt vanliga betingelser. Vi är gjorda för att födas av en mamma och komma in i en familj. Vi föds inte med en bruksanvisning utan vi föds in i ett liv av människor som har längtat efter oss och som om de får ta hand om oss kommer att se till att vi mår så bra som möjligt! Det är då vi utvecklas! Det är inte svårt alls!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar