tisdag 20 maj 2014

Rättstavning 1 - årskurs 3

Här kommer första listan för åk 3:

alla
att
av
de
den, det
du

där
efter
en, ett
far
från

för
ha
hade
han
har
hon
här
i
inte
jag
kan
mamma
man
med
men
mig
mor
mycket
nu
när
och
om
pappa

sig
sin
ska
skulle
som

till
vid
är
vi
var

Diktamen:

Här är nu en liten man,
som tror att han inte stava kan,
säger likväl så till mig:
Det ska säkert reda sig.

Först så tar jag lista A.
Och när den går mycket bra,
ska jag klara lista B,
och med tiden lista C.

Mamma, pappa, hör ju på!
Hade, efter, skulle, få,
om och som och man och han
- alla svåra ord jag kan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar