söndag 16 juli 2017

Slöjor

För oss kvinnor tycks det alltid finnas en slöja. Är det inte ett tygstycke att dölja kvinnligheten med är det regler som försöker utplåna mödraskapet. Det är alltid något som måste döljas och tryckas ner och trampas på. Den svenska modellen har sin egen slöja att hänga på oss kvinnor. Det är inte vår kvinnlighet som är problemet. Det är vår moderlighet. Den måste kväsas och trampas ner och osynliggöras.

Jag läser om att unga flickor mår dåligt. Den psykiska ohälsan bland dem har ökat. Jag läser om att det har blivit vanligare bland unga människor att känna att könsidentiteten är osäker, det gäller fler flickor än pojkar.

Jag tänker att det inte är så konstigt. Det är svåra tider för kvinnor när driften att bli mor inte längre är önskvärd. Eller ännu värre...att föda ett barn är bra. Men att vilja ta hand om det är icke önskvärt. När drömmar och instinkter måste tryckas tillbaka blir det svårt. När man måste göra om sig blir det svårt. Det är svåra tider för kvinnor helt enkelt. Vi har vår egen slöja som håller oss i schack.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar