torsdag 15 mars 2012

Jag - en informator?

Ibland känner jag mig lite som en informator! Jag och den äldste sonen läste tyska i går eftermiddag. I bland blir jag lite besviken på skolan. Jag tycker att de inte hjälper eleverna nog med att verkligen lära sig något. Det är sparsamt med läxor och det är alltid olika typer av läxor. Jag skulle önska att de hade text med vissa meningar som ska specialstuderas, glosor och starka verb i både moderna språk och engelska - VARJE VECKA. Jag försöker ge sonen det hemma istället men det är svårt att hinna med att bedriva språkundervisning i två språk på eftermiddagstid.

Så här jobbar vi med tyskan hemma i alla fall:
- genomläsning av texten på tyska.
- översättning av texten till svenska, muntligt.
- jag markerar de meningar som innehåller grammatiska strukturer jag anser han behöver träna på (i nuläget tränar vi perfekt, imperfekt, prepositioner + dat, ack)
- jag har översatt dessa meningar till svenska och sonen får översätta tillbaka till tyska.
- vi skriver upp de glosor jag tycker han behöver kunna i en egen glosbok, med artikel och pluraländelse (något som aldrig görs i skolan!)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar