onsdag 28 mars 2012

Engelska

Fortsätter att tjata om bristerna i skolan! En sak jag har tänkt på är att engelskundervisningen går på lite halvfart. Vet inte om de skolor mina barn går på har lägre tempo än andra men det här har jag tänkt på:

Grammatikundervisningen är väldigt osystematisk och bristfällig. Det märks inte så mycket i början - ett barn som inte kan engelska tar ju stora steg i början - allt de lär sig är ju bra och gör att deras engelskkunskaper ökar. Men när barnen kommit igång och fått en bas av ord och vissa grammatiska mönster de kan använda sig av (presens med singular-s, imperfekt, perfekt, pluskvamperfekt, genitiv... ) händer det inte så mycket mer. Mitt äldsta barn har kanske gått igenom some och any en gång, likaså med would och should... osv. Listan kan göras lång. De starka verben är aldrig genomgångna. Ett annat problem är ordinlärningen. I mellanstadiet har barnen glosläxa varje vecka och det är ju som det ska. Barnen får hjälp att gradvis öka sitt ordförråd och läxan gör att de får träna och befästa de ord läraren anser att barnen ska kunna. På högstadiet är det inte lika noga med läxor. Sonen har den här terminen haft två glosläxor! Om man bara hör eller läser ord en gång (på textgenomgången) har inte eleven fått chansen att faktiskt lära sig nya ord.

Mitt äldsta barn har fått träna hårt här hemma för att ta igen sådant jag anser att han missat. När det gäller de yngre barnen är jag lite mer förberedd. Vi läser hemma ett par gånger i veckan. Vi följer en bok från 50-talet:


Boken är väldigt bra! Texterna är korta men innehåller noggrant uttänkta grammatiska moment. Genomgångarna efteråt är också bra och det bästa av allt är att det finns ordentligt med övningar till texterna där eleven får träna på den grammtik som texten fokuserar på. 


Boken ser torr och tråkig ut med mycket text, svåra grammatiska ord och få bilder men den är faktiskt rolig. Många av historierna är underfundiga med typisk engelsk humor som mina barn uppskattar.  Sedan finns det gåtor, små korta roliga historier och sånger." Are you sleeping hade vi roligt med"! Vi sjöng kanon och eftersom jag hade tre "elever" vid det tillfället blev det en mycket rolig sångstund!
Boken väjer inte för att använda de grammatiska orden och det är något som förstås är svårt i början. Men jag tycker att det är bra att man använder "rätt" ord från början. Om man ska lära sig språk är det viktigt att kunna grammatik och kunna orden som hjälper dig beskriva språket. I skolan har mina barn inte fått sig mycket grammatik till livs. I mellanstadiet går man igenom substantiv, adjektiv och verb men inga fler ordklasser. Satsdelar har de aldrig hört talas om. Mitt äldsta barn fick gå igenom alla ordklasserna i 8:an och har även pratat om subjekt och predikat men inget mer. Lärarna kanske tror att grammatiken är för svår för barnen. Jag tror att om man bara börjar tidigt och tar lite i taget är det inga problem!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar