måndag 13 februari 2012

Läsplattor för små barn

Läste i morgontidningen att 1-åringar ska ha läsplattor på förskolan. De skulle kunna lära sig färger, matematik, nya ord... Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Behöver verkligen 1-åringar ha läsplattor för att lära sig sånt!? Mammor och pappor som tar hand om sina små barn själva vet nog att färger, djurläten, namn på kroppsdelar etc är något som är lätt att lära ut. Alla småbarn älskar att sitta i knät på sin mamma/pappa och titta på bilder av djur och bilar. Om föräldern sedan bjuder på ljudeffekter blir det ju ännu bättre. När man klär på sitt barn är det väl naturligt att benämna kroppsdelar och klädesplagg eller räkna fingrar och tår. Mycket gör man ju det eftersom barnet då håller sig mer stilla och följdaktligen blir lättare att klä på men det är ju också "pedagogiskt". Jag tror att den bästa inlärningen sker i nära kontakt med en vuxen. När man tar hand om sitt barn i hemmiljö får barnet också en massa lärdomar gratis (alltså genom vanligt vardagsarbete och inte genom en genomtänkt pedagogik) genom att den vuxne är tillsammans med sitt barn. Barnet får vara med när den vuxne lagar mat, tar hand om tvätt, går till affären, läser tidningen... och eftersom barn är så konstruerade att de kräver uppmärksamhet brukar de flesta aktiviter ackompanjeras av prat - och alltså lär sig barnet prata.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar